Niklas Rådström tog emot pris!

Som bekant har Niklas Rådström tilldelats 2023 års upplaga av Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne. Den 25 maj i år fick Rådström nu äntligen ta priset i sin hand rent fysiskt. Prisutdelningen skedde på Det fria ordets hus i Växjö. Rådströms tal finns att läsa via länken nedan; det publicerades i Dagens Nyheter den 31 maj.

Rådströms tal

Kulturnatten i Växjö den 27 januari

Kulturnatten i Växjö erbjöd ett rikt varierat och högklassigt program: musik, bildkonst, hantverk, föredrag, uppläsningar och mycket annat. Pär Lagerkvist-samfundet bidrog med en punkt om författaren och drömmen, där Mikael Askander och jag skärskådade frågan i Det fria ordets hus. Det var den första programpunkten för kvällen i Det fria ordets hus och Växjö konsthall, men vi hade ändå ett tjugotal åhörare.

Lagerkvist och drömmen var ett tema som anknöt till kulturnattens övergripande tema, men kanske inte det självklaraste från författarskapets synpunkt. Det finns inga självklara drömdikter i Lagerkvists poetiska alstring trots tidens och den tidiga modernismens stora intresse för drömmen.

Men vi tog i stället fasta på drömmen som struktur och mönster för enskilda texter. Drömmen som metod att överskrida vardagen och öppna för radikala genombrott i noveller som ”Far och jag” och den mardrömslika ”Hissen som gick ner i helvete” liksom de drömartade överskridandena av tid och rum i dikter i Aftonland gav några utgångspunkter för vår diskussion.

Ett tack till Joakim Granlund som samordnade programmet i Det fria ordets hus.

Magnus Eriksson

Nytt konto!

Från och med 1 januari 2024 har samfundet nya kontouppgifter, för exempelvis inbetalning av medlemsavgiften! Nya kontot är:

Bankgiro: 382-4372

Pär Lagerkvist-samfundet önskar också alla ett gott nytt 2024!

Årsskriften 2023 är här!

Nu är den här: 2023 års årsskrift, Skilda spår. Även denna gång är det förlaget Trolltrumma som ger ut årsboken. Från baksidestexten kan vi konstatera att det här rör sig om ett välmatat och varierat material i ord och bild:

”Den rymmer en studie av Lagerkvist och järnvägarna i Småland, en jämförande analys av Lagerkvists och Sven Fagerbergs motståndshållningar, en teologisk studie av diktarens gudsbegrepp utifrån dikterna i Aftonland och tolkningar av novellen ”En hjältes död”, av romanerna Bödeln och Dvärgen och av Lagerkvists ångestdiktning, tolkningar som på skilda sätt knyter samman diktarens samtid med vår tid och personliga erfarenheter.

Skilda spår rymmer bidrag av Lars Åke Augustsson, Majgull Axelsson, Jesper Berg, Mari Boström,Tobias Freeman, Martin Hellström, Mats Kempe, Maria Küchen och Niklas Rådström. Den rymmer även urval av Lars Welltons illustrationer till Pilgrim på havet och Lennart Peterssons fotografier från tv-inspelningen av Gäst hos verkligheten.”

Årsskriften kan köpas på Bokmässan i Göteborg och beställas här på hemsidan, under fliken ”Samfundets årsskrifter”.

Omslaget till 2023 års bok, Skilda spår.

Pär Lagerkvist-samfundet på Bokmässan i Göteborg 28 september – 1 oktober

Välkomna till Pär Lagerkvist-samfundets monter på Bokmässan, den 28 september till den 1 oktober. Som vanligt delar vi monter med Elin Wägner-sällskapet. Vi finns intill De litterära sällskapens scen i B10:74. På Dels-scenen ger samfundet två föredrag i år. Vi erbjöds ett tillfälle till då det beklagligt nog är allt färre författar- och litterära sällskap som deltar i mässan. På torsdagen kl 13.30 ger Magnus Eriksson presentationen ”Gäst hos verkligheten: Växjöroman eller Växjö som fond för inre skeenden”. På fredagen kl 15.00 diskuterar han sätt att närma sig och synsätt på Lagerkvists verk under rubriken ”Att läsa Lagerkvist då och nu”. I montern säljer vi våra årsböcker plus de flesta av Brombergs nyutgåvor av Lagerkvists prosa och poesi, flera av dem numera utgångna ur bokhandelssortimentet. Vi erbjuder även våra årsböcker, den senaste Skilda spår (2023) till särskilt mässpris.

Niklas Rådström får priset till Pär Lagerkvists minne!

Pär Lagerkvist-samfundet gratulerar författaren Niklas Rådström som i år får motta Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne.

Niklas Rådström (f. 1953) är en mångsidig författare, med en stor bredd i sin litterära produktion. Debuten skedde 1975, med diktsamlingen Med tystnad närbesläktade dikter. Genom åren har det sedan blivit mängder av poesi och prosa. Vidare har Rådström arbetat med andra konstformer, inte minst på olika sätt i filmproduktioner. Rådström är också ledamot av Samfundet De Nio, och sedan 2019 professor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet.

Från juryns motivering: ”Ett rikt och mångfacetterat författarskap med stor spännvidd i tid och rum, utvecklat inte bara i prosa och lyrik utan också på en rad andra konstnärliga områden, och med den ensamma människans längtan efter gemenskap i centrum.”

Juryn består av: Jonas Modig, Majgull Axelsson, Maria Küchen, Hedvig Lagerkvist och Pär Lagerkvistsamfundets Margareta Krig.

Prisutdelningen äger rum på Smålands museum i Växjö den 25 november.

Notera också att Rådström medverkar i årets upplaga av samfundets årsbok, Skilda spår, med en text om både tidlösa och otidsenliga dimensioner i Lagerkvists roman Bödeln.

Mer information om Rådström och priset finns att tillgå via följande länkar:

https://bibliotek.vaxjo.se/-/par-lagerkvistpriset-2023

https://www.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/pressreleases/niklas-raadstroem-tilldelas-vaexjoe-kommuns-litteraturpris-till-paer-lagerkvist-minne-2023-3272811