Kulturnatten i Växjö den 27 januari

Kulturnatten i Växjö erbjöd ett rikt varierat och högklassigt program: musik, bildkonst, hantverk, föredrag, uppläsningar och mycket annat. Pär Lagerkvist-samfundet bidrog med en punkt om författaren och drömmen, där Mikael Askander och jag skärskådade frågan i Det fria ordets hus. Det var den första programpunkten för kvällen i Det fria ordets hus och Växjö konsthall, men vi hade ändå ett tjugotal åhörare.

Lagerkvist och drömmen var ett tema som anknöt till kulturnattens övergripande tema, men kanske inte det självklaraste från författarskapets synpunkt. Det finns inga självklara drömdikter i Lagerkvists poetiska alstring trots tidens och den tidiga modernismens stora intresse för drömmen.

Men vi tog i stället fasta på drömmen som struktur och mönster för enskilda texter. Drömmen som metod att överskrida vardagen och öppna för radikala genombrott i noveller som ”Far och jag” och den mardrömslika ”Hissen som gick ner i helvete” liksom de drömartade överskridandena av tid och rum i dikter i Aftonland gav några utgångspunkter för vår diskussion.

Ett tack till Joakim Granlund som samordnade programmet i Det fria ordets hus.

Magnus Eriksson