Styrelsen

2019/2020

Magnus Eriksson, ordförande

Christer Knutsson, förste sekreterare

Peter Forsgren, andre sekreterare

Ulla Svensson, kassör

Ledamöter: Gunnar Carlberg, Iréne Karlsson, Margareta Krig, Håkan Möller

Suppleanter: Mikael Askander, Tilman Fuchs, Tommy Johansson

Alla sidor