Styrelsen

Alla sidor

2023/2024

Magnus Eriksson, ordförande

Peter Forsgren, sekreterare

Ulla Svensson, kassör

Ledamöter: Gunnar Carlberg, Iréne Karlsson (Arkivansvarig), Christer Knutsson, Margareta Krig, Håkan Möller, Maja Nordblom, Mikael Askander (Webbansvarig)

Suppleant: Cecilia Davidsson

 

Revisor

Marita Holmqvist, Patrik Persson (revisorssuppleant)

 

Valberedning

Niklas Salmose, Joakim Granlund