Styrelsen

2021/2022

Magnus Eriksson, ordförande

Peter Forsgren, sekreterare

Ulla Svensson, kassör

Ledamöter: Gunnar Carlberg, Iréne Karlsson, Christer Knutsson, Margareta Krig, Håkan Möller

Suppleanter: Mikael Askander, Tilman Fuchs, Janna Li Holmberg

Revisorer

Britt Holmquist, Sten Åkerdal (suppleant)

Valberedningen

Niklas Salmose, Joakim Granlund

 

Alla sidor