Samfundets årsskrifter

Pär Lagerkvist-Samfundets skriftserie

 1. Pär Lagerkvist 100 år. Föreläsningar och anföranden i Växjö våren 1991. Växjö 1992. 100:-
 2. Örjan Lindberger, Pär Lagerkvist och våldsmakterna. Växjö 1992. 20:-
 3. Två Lagerkviststudier. Yngve B. Ohlsson. Sagt och osagt i Pär Lagerkvists dikt ”Med gamla ögon ser jag mig tillbaka”; Gunnar Syréhn. Himlens hemlighet – en studie på tvärs. Växjö 1993. 20:-
 4. Viktor Claes, Pär Lagerkvists Barabbas som roman. Växjö 1993. 20:-
 5. Bengt Larsson, Pär Lagerkvist och det stora samhällsbygget. Kring ett motiv i en publicerad berättelse från hösten 1917. Växjö 1995. 20:-
 6. Tatjana Tjesnokova, Pär Lagerkvist som teater- och litteraturkritiker. Växjö 1996. 20:-
 7. Pär Lagerkvist, Två sagor om livet. Växjö 1997. 50:-
 8. Anders Ringblom, Småland i världen. Om Lagerkvist och Moberg. Växjö 1998. Slutsåld
 9. Jöran Mjöberg, Ångest var hans arvedel. Om Pär Lagerkvist som lyriker. Växjö 1999. 100:-
 10. I katedralens hägn. Växjö 2003. 20:-
 11. Pär Lagerkvist i vår tid. Växjö 2004. 20:-
 12. Det evigas hem är här. Växjö 2005. 100:-
 13. Det var en gång en värld. Växjö 2005. 100:-
 14. Brev till och från Pär Lagerkvist. Växjö 2006. 150:-
 15. Berättaren Lagerkvist. Växjö 2007. 100:-
 16. Pär Lagerkvist och bildkonsten. Växjö 2009. 100:-
 17. Pär Lagerkvist talar. Växjö 2010. 100:-
 18. Den politiske Lagerkvist. Växjö 2011. 100:-
 19. Pär Lagerkvist i bild. Växjö 2012. 100:-
 20. Författarnas Lagerkvist. Växjö 2013. 100:-
 21. Den religiöse ateisten. Växjö 2014. 100:-
 22. Pär Lagerkvist i text och ton. Växjö 2015. 100:-
 23. Den befriade människan. Växjö 2016. 100:-
 24. Pär Lagerkvists landskap. Växjö 2017. 100:-
 25. Författarnas Lagerkvist II. Växjö 2018. 100:-
 26. Humanismens knutna näve. Växjö 2019. 100:-
 27. Intryck & avtryck. Växjö 2020. 100:-
 28. Den kämpande humanisten. Växjö 2021. 100:-
 29. Former och uttryck. Växjö 2022. 100:-
 30. Skilda spår. Växjö 2023. 100:-

Priserna angivna ovan är exkl. porto. Vanligtvis ligger kostnaden på fyra frankeringsmärken; Skrift nr 29, Former och uttryck, kostar dock 6 märken i porto. Ordkonst och bildkonst: fyra märken också, samt småskrifter: 1 märke.

Skrifterna kan beställas via:     arkiv@lagerkvistsamfundet.se