Litteraturpris till Pär Lagerkvists minne

De första litteraturpriserna till Pär Lagerkvists minne utdelades av Pär Lagerkvistsamfundet vid 100-års jubileet av hans födelse 1991 till följande författare med motiveringarna:

Urban Andersson
en diktare som rör sig mycket nära de existentiella frågorna: rötternas väg i den mörka jorden, de ofattbara tecknen och bilderna som låter ana en verklight bortom den synliga, en tänkbar gudomlig dimension – allt detta gestaltar han på ett kristallklart språk, fyllt av poetisk magi.

Ulla Ohlin
för sin förmåga att i sin lyrik på ett klart och för alla begripligt sätt och på ett språk förankrat i vardagen gestalta de existentielle frågorna.

2011, 60 år efter att Pär Lagerkvist tilldelats Nobelpriset i litteratur, har Växjö kommun fortsatt att vartannat år dela ut priset till följande författare:

Kristian Lundberg (2011)


Eva Ström (2013)


Lars Andersson (2015)


Lars Norén (2017)

Jila Mossaed (2019)

Jonas Gardell (2021)