Verkförteckning

Människor (1912), noveller
Två sagor om livet (1913), noveller
Ordkonst och bildkonst (1913), essäer
Motiv (1914), dikter
Järn och människor (1915), noveller
Ångest (1916), dikter
Sista människan (1917), dramatik
Teater (1918), drama och essäer
Kaos (1919), dikter, dramatik mm
Det eviga leendet (1920), noveller
Den lyckliges väg (1921), dikter
Den osynlige (1923), dramatik
Onda sagor (1924), noveller
Gäst hos verkligheten (1925), roman
Det besegrade livet (1927), tankebok
Han som fick leva om sitt liv (1928), dramatik
Kämpande ande (1930), noveller
Konungen (1932), dramatik
Vid lägereld (1932), dikter
Bödeln (1933), roman
Bödeln (1934), dramatik
Den knutna näven (1934)
I den tiden (1935), noveller
Mannen utan själ (1936), dramatik
Genius (1937), dikter
Seger i mörker (1939), dramatik
Den befriade människan (1939), tankebok
Sång och strid (1940), dikter
Midsommardröm i fattighuset (1941), dramatik
Hemmet och stjärnan (1942), dikter
Dvärgen (1944), roman
Den vises sten (1947), dramatik
Barabbas (1950), roman
Aftonland (1953), dikter
Sibyllan (1956), roman
Ahasverus död (1960), roman
Pilgrim på havet (1962), roman
Det heliga landet (1964), roman
Mariamne (1967), roman