Arkiv: program tidigare år

Här syns evenemang och program från tidigare år (från 2019 och framåt).

2022

2021

Boksläpp av Pär Lagerkvist-samfundets årsskrift 2021.

Anmälan, se nedan.

2020

(Inställt p.g.a. pandemin)

2019