Om Pär Lagerkvist-Samfundet

Pär Lagerkvist-Samfundet är en ideell förening bildat i författarens födelsestad den 8 oktober 1989 på initiativ av Willy Jönsson och Anders Ringblom.

Samfundet ska:

  • hålla Pär Lagerkvists minne och författarskap levande
  • ge ut en årsskrift och andra skrifter med anknytning till Pär Lagerkvists liv och verk
  • arrangera med stöd av Växjö kommun offentliga föreläsningar, debatter och annat kring temat Pär Lagerkvist
  • hålla ett aktuellt arkiv och samlingar på Växjö bibliotek
  • medverka vid att utse pristagaren av Växjö kommuns pris till Pär Lagerkvists minne vartannat år