Aktuellt

Niklas Rådström får priset till Pär Lagerkvists minne!

Pär Lagerkvist-samfundet gratulerar författaren Niklas Rådström som i år får motta Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne.

Niklas Rådström (f. 1953) är en mångsidig författare, med en stor bredd i sin litterära produktion. Debuten skedde 1975, med diktsamlingen Med tystnad närbesläktade dikter. Genom åren har det sedan blivit mängder av poesi och prosa. Vidare har Rådström arbetat med andra konstformer, inte minst på olika sätt i filmproduktioner. Rådström är också ledamot av Samfundet De Nio, och sedan 2019 professor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet.

Från juryns motivering: ”Ett rikt och mångfacetterat författarskap med stor spännvidd i tid och rum, utvecklat inte bara i prosa och lyrik utan också på en rad andra konstnärliga områden, och med den ensamma människans längtan efter gemenskap i centrum.”

Juryn består av: Jonas Modig, Majgull Axelsson, Maria Küchen, Hedvig Lagerkvist och Pär Lagerkvistsamfundets Margareta Krig.

Prisutdelningen äger rum på Smålands museum i Växjö den 25 november.

Notera också att Rådström medverkar i årets upplaga av samfundets årsbok, Skilda spår, med en text om både tidlösa och otidsenliga dimensioner i Lagerkvists roman Bödeln.

Mer information om Rådström och priset finns att tillgå via följande länkar:

https://bibliotek.vaxjo.se/-/par-lagerkvistpriset-2023

https://www.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/pressreleases/niklas-raadstroem-tilldelas-vaexjoe-kommuns-litteraturpris-till-paer-lagerkvist-minne-2023-3272811

Årsskriften 2023 är här!

Nu är den här: 2023 års årsskrift, Skilda spår. Även denna gång är det förlaget Trolltrumma som ger ut årsboken. Från baksidestexten kan vi konstatera att det här rör sig om ett välmatat och varierat material i ord och bild:

”Den rymmer en studie av Lagerkvist och järnvägarna i Småland, en jämförande analys av Lagerkvists och Sven Fagerbergs motståndshållningar, en teologisk studie av diktarens gudsbegrepp utifrån dikterna i Aftonland och tolkningar av novellen ”En hjältes död”, av romanerna Bödeln och Dvärgen och av Lagerkvists ångestdiktning, tolkningar som på skilda sätt knyter samman diktarens samtid med vår tid och personliga erfarenheter.

Skilda spår rymmer bidrag av Lars Åke Augustsson, Majgull Axelsson, Jesper Berg, Mari Boström,Tobias Freeman, Martin Hellström, Mats Kempe, Maria Küchen och Niklas Rådström. Den rymmer även urval av Lars Welltons illustrationer till Pilgrim på havet och Lennart Peterssons fotografier från tv-inspelningen av Gäst hos verkligheten.”

Årsskriften 2022

Årsskriften för 2022 har kommit: ’Former & Uttryck är Pär Lagerkvist-samfundets årsskrift för 2022. Den rymmer tematiska analyser av Pär Lagerkvists verk, men också diskussioner om Lagerkvists prosadikter, korta prosatexter och noveller från ett genreperspektiv. Till detta kommer essäer om Bengt Lagedrkvists tv-dramatisering av ”Hissen som gick ner i helvete” och om den novellen som skräckfiktion betraktad, om Gäst hos verkligheten som Växjöroman (eller inte), om hur Lagerkvists verk får förnyad aktualitet i ljuset av dagens krig i Europa, om en gåtfull dikt som felaktigt tillskrivits Lagerkvist i dödsannonser, skönlitterära bidrag och mycket annat. Former och Uttryck rymmer bidrag av Rolf Almström, Sam Carlquist, Petra Carlsson Redell, Cecilia Davidsson, Magnus Eriksson, Peter Forsgren, Jonas Gardell, Caroline Grimwalker, Erik Hedling, Martin Hellström, Elisabeth Hjorth, Maria Jönsson, Maria Küchen, Erik Löfvendahl, Göran Rosenberg, Niklas Schiöler, Kaj Schueler, Anna Schulze och Åsa Wintoft. Årsboken kan beställas via arkiv@lagerkvistsamfundet.se till en kostnad av 100 kr + porto

PlBroschyren handlar om uppväxtåren i Växjö men tar även sikte på författarskapet i sin  helhet.

Den innehåller 16 sidor med en kortfattad text i anslutning till var och en av de  åtta platser som vandringen omfattar. En karta pekar ut de olika platserna.

Broschyren skickas kostnadsfritt till alla medlemmar. Den kan också beställas via   arkiv@lagerkvistsamfundet.se   till en kostnad av 20 kr/styck + porto