Aktuellt

PlBroschyren handlar om uppväxtåren i Växjö men tar även sikte på författarskapet i sin  helhet.

Den innehåller 16 sidor med en kortfattad text i anslutning till var och en av de  åtta platser som vandringen omfattar. En karta pekar ut de olika platserna.

Broschyren skickas kostnadsfritt till alla medlemmar. Den kan också beställas via   arkiv@lagerkvistsamfundet.se   till en kostnad av 20 kr/styck + porto