Aktuellt

Årsskriften för 2022 har kommit: ’Former & Uttryck är Pär Lagerkvist-samfundets årsskrift för 2022. Den rymmer tematiska analyser av Pär Lagerkvists verk, men också diskussioner om Lagerkvists prosadikter, korta prosatexter och noveller från ett genreperspektiv. Till detta kommer essäer om Bengt Lagedrkvists tv-dramatisering av ”Hissen som gick ner i helvete” och om den novellen som skräckfiktion betraktad, om Gäst hos verkligheten som Växjöroman (eller inte), om hur Lagerkvists verk får förnyad aktualitet i ljuset av dagens krig i Europa, om en gåtfull dikt som felaktigt tillskrivits Lagerkvist i dödsannonser, skönlitterära bidrag och mycket annat. Former och Uttryck rymmer bidrag av Rolf Almström, Sam Carlquist, Petra Carlsson Redell, Cecilia Davidsson, Magnus Eriksson, Peter Forsgren, Jonas Gardell, Caroline Grimwalker, Erik Hedling, Martin Hellström, Elisabeth Hjorth, Maria Jönsson, Maria Küchen, Erik Löfvendahl, Göran Rosenberg, Niklas Schiöler, Kaj Schueler, Anna Schulze och Åsa Wintoft. Årsboken kan beställas via arkiv@lagerkvistsamfundet.se till en kostnad av 110 kr + porto

 

PlBroschyren handlar om uppväxtåren i Växjö men tar även sikte på författarskapet i sin  helhet.

Den innehåller 16 sidor med en kortfattad text i anslutning till var och en av de  åtta platser som vandringen omfattar. En karta pekar ut de olika platserna.

Broschyren skickas kostnadsfritt till alla medlemmar. Den kan också beställas via   arkiv@lagerkvistsamfundet.se   till en kostnad av 20 kr/styck + porto