Välkommen! Till Pär Lagerkvist-samfundet!

Detta är Pär Lagerkvist-samfundets officiella hemsida. Här hittar du all möjlig information om Pär Lagerkvist, hans litterära gärning och forskning och annat som har med honom att göra. Sidan har sedan våren 2023 en ny sidansvarig, Mikael Askander.

Nedan syns information om de evenemang som samfundet hittills har ordnat under året. Till hösten kommer fler.

Håll gärna ett öga också på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/groups/297954612535625

Program: 2023

Den 25 mars höll Magnus Eriksson och Mikael Askander ett samtal på temat ”En Pär Lagerkvist för vår tid”. Evenemanget ägde rum på kafé och antikvariat TRILSK i Malmö.