Program

2020

2019

 

Torsdagen den 23 maj, kl 18.00

Det fria ordets hus, Växjö

”Den västerländska humanismens försvarsvärn eller patriarkatets högborg? Pär Lagerkvist, Elin Wägner och arvet från antikens Hellas”  föredrag av Peter Forsgren.

”Den knutna näven”   läsningar och kommentarer av Gunnar Carlberg och Magnus Eriksson.

Fredagen den 25 maj, kl 16.00

Öja kyrka, Gemla

”Blomsterkung och Nobelpristagare, Carl von Linné och Pär Lagerkvist”  kring bådas liv kåserar och reciterar Ulla Ekberg och Gunnar Carlberg.

 

 

2017

Lördagen den 28 januari, Det fria ordets hus, kl 17.30

”Allt är så underligt idag” Recitation och tankar som väcks av Pär Lagerkvists diktsamling Aftonland. Gunnar Carlberg läser och funderar.

Lördagen den 18 mars, Galaxen, Växjö stadsbibliotek, kl 14.30

”Mitt hjärtas poesi” Ulla Ekberg och Gunnar Carlberg samtalar om och läser älsklingsdikter

Onsdagen den 12 april, Galaxen, Växjö stadsbibliotek, kl 18.00

”Gåtans dubbla mening” Speglingar av Småland och Medelhavet hos Pär Lagerkvist. Föredrag av Susanne Wigorts-Yngvesson

Lördagen den 6 maj, IOGT-NTO-huset, kl 13.30

”Harry Martinsons och Pär Lagerkvists tankar och texter i kosmos” Litterärt och musikaliskt kollage av Leif Adolfsson, Gunnar Carlberg, Ulla Ekberg och Yvonne Steen-Ohlander.Samarrangemang med Harry Martinson-sällskapet

Hösten folder-lagerkvist-hosten-162016

22-25 september, monter på Bok och bibliotek i Göteborg tillsammans med Elin Wägner-sällskapet. Under bokmässan ger jag ett föredrag om Lagerkvist på De litterära sällskapens scen på torsdagen kl 12.30. Niklas Schiöler framträder på samma scen på fredagen kl 18.30 och berättar om våndan att välja och att utelämna dikter av Pär Lagerkvist i arbetet med den stora antologin svensk poesi.

1 oktober, Växjö stadsbibliotek, samfundet deltar med bokbord när Växjö stadsbibliotek firar årets jubiléer: Växjö bibliotek 350 år, Tryckfrihetsförordningen 250 år och Pär Lagerkvist 125 år.

19 oktober, kl 18.00: föredrag av Niklas Schiöler i Det fria ordets hus, Växjö: ”Hur man väljer Lagerkvistdikter till en antologi”.

2 november, kl 18.00: föredrag av Magnus Eriksson med läsning av Judit Felföldi i Galaxen, Växjö stadsbibliotek: ”Vad är en människa? Bilder av människan hos Pär Lagerkvist, Gunnar Ekelöf och Lars Gustafson”. Samarrangemang med Bibliotekets vänner.

19 november, kl 12.00 (kan ändras): föredrag av Karin Nykvist i Galaxen, Växjö stadsbibliotek: ”Med blicken på Pappa. Sonen hos Pär Lagerkvist och andra”. Under Kronobergs bokmässa, där samfundet som vanligt deltar med ett bokbord.

1 december, kl 18.00: Ulla Ekberg, Gunnar Carlberg, Ylva Steen Ohlander och Leif Adolfsson framför dikt- och musikkollaget ”Tvenne Växjöfödda diktare: Setterlind och Lagerkvist” i Galaxen, Växjö stadsbibliotek.

Våren 2016 – Pär Lagerkvist 125 år.

FullSizeRenderöö23/5 Måndag

Gästen hos verkligheten: Pär Lagerkvist och de mänskliga rättigheterna.

Per Svensson, författare och journalist, föreläser.

Carl von Linné och Pär Lagerkvist – Blomsterkung och Nobelpristagare.

Deras tankar och texter kring natur och kultur av och med Ulla Ekberg, Yvonne Steen Ohlander, Leif Adolfsson och Gunnar Carlberg.

Växjö stadsbibliotek, Galaxen, kl 18.00, fri entré.