MedlemsbrevPär Lagerkvist-Samfundet 26 april 2020

Kära medlemmar,

jag behöver inte säga att det är svåra tider. Vi ser det dagligen. Jag hoppas dock att ni alla har det så bra som det någonsin är möjligt. För samfundets vidkommande innebär läget naturligtvis förändringar. Alla planerade aktiviteter i vår är inställda. Vi ställde också med kort varsel in det planerade årsmötet. Dock nåddes endast ni som vi har e-mailadress till av det beskedet.

Jag hoppas att ni har överseende med att jag inte hört av mig tidigare, men jag har haft en splittrad tid i arbetet. Även om vi var väl förberedda på Linnéuniversitetet och vi i mitt ämne, Kreativt skrivande, bedriver all undervisning på distans har det varit omställningar och ny planering för våra kurser. Därför har även det här brevet dröjt.

Normalt får vi inte bidraget från Växjö kommun utbetalt förrän efter årsmöte och ett möte med kommunens representant om hur vi skött oss. I år gjordes undantag, och jag hade ett telefonmöte med kommunens kultursekreterare. Ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse levererades till kommunen trots att de inte är formellt godkända av er.

Frågan är hur vi går vidare. Vår tanke från styrelsen var att vi skickar ut de två dokumenten till er för godkännande eller yrkande av avslag om ansvarsfrihet för styrelsen. Sedan håller vi årsmötet med resterande punkter när den sociala tillvaron återgått till det någorlunda normala. Problemet är bara att den ekonomiska rapporten är så omfångsrik att det innebär svårigheter att under dessa omständigheter kopiera och skicka den till alla er som vi har vanlig postkontakt med.

Verksamhetsberättelsen har alla fått. Ni som vill ha den ekonomiska rapporten också, hör av er till Ulla Svensson (ulla@framtel.se). När vi sett om ni accepterar det här tillvägagångssättet, återkommer vi med frågan om ansvarsfrihet.

Jag har inte kunnat hämta posten sedan den 10 mars. Om ni har skickat något till samfundet under mars eller senare, skicka det gärna igen till nedanstående adress eller ring mig om vad det handlade om. Så länge krisen fortgår är samfundets adress: Magnus Eriksson, Lagerbrings väg 5E, 224 60 Lund. Mitt telefonnummer är 0470 70 86 52. Om ni undrar över riktnumret: våra tjänstetelefoner är vidarekopplade mobiler.

Ingen vet när aktiviteterna kan återupptas. Bokmässan i Göteborg är ännu inte inställd, men de ansvariga arbetar med två alternativ: en bantad mässa och en nätburen mässa riktad till skolor och bibliotek. Jag hoppas i vilket fall att vi så småningom kan planera för hösten, men ingen vet naturligtvis.

Vi återkommer i årsmötesärendet, och jag återkommer också med medlemsbrev som är mindre formella i tonen.

Varma hälsningar,

Magnus Eriksson

magnus.x.eriksson@lnu.se