Årsskriften 2023 är här!

Nu är den här: 2023 års årsskrift, Skilda spår. Även denna gång är det förlaget Trolltrumma som ger ut årsboken. Från baksidestexten kan vi konstatera att det här rör sig om ett välmatat och varierat material i ord och bild:

”Den rymmer en studie av Lagerkvist och järnvägarna i Småland, en jämförande analys av Lagerkvists och Sven Fagerbergs motståndshållningar, en teologisk studie av diktarens gudsbegrepp utifrån dikterna i Aftonland och tolkningar av novellen ”En hjältes död”, av romanerna Bödeln och Dvärgen och av Lagerkvists ångestdiktning, tolkningar som på skilda sätt knyter samman diktarens samtid med vår tid och personliga erfarenheter.

Skilda spår rymmer bidrag av Lars Åke Augustsson, Majgull Axelsson, Jesper Berg, Mari Boström,Tobias Freeman, Martin Hellström, Mats Kempe, Maria Küchen och Niklas Rådström. Den rymmer även urval av Lars Welltons illustrationer till Pilgrim på havet och Lennart Peterssons fotografier från tv-inspelningen av Gäst hos verkligheten.”

Årsskriften kan köpas på Bokmässan i Göteborg och beställas här på hemsidan, under fliken ”Samfundets årsskrifter”.

Omslaget till 2023 års bok, Skilda spår.