Pär Lagerkvist i maj.

Tisdagen den 23 maj öppnas en utställning av Lars Welltons illustrationer till Pär Lagerkvists roman Pilgrim på havet i Det fria ordets hus i Växjö konsthall. Det är också Pär Lagerkvists födelsedag och utställningen invigs med stilenlig tårta och ett samtal om Lagerkvists aktualitet med biskop Fredrik Modéus och Pär Lagerkvist-samfundets Mikael Askander. Piia Posti från Linnéuniversitetet leder samtalet. Läsning ur romanen sker också, av Pär Lagerkvistsamfundets Gunnar Carlberg.

Dagen före, måndagen den 22 maj, framträder en grupp studenter från Linnéuniversitetets utbildningar i kreativt skrivande med läsningar av egna texter, med början kl 17.00. Lärare Magnus Eriksson presenterar framträdandet.