Övriga skrifter

Claes, Viktor

Pär Lagerkvists Barabbas som roman, 1993, 13 s. 20 kr

Knutsson, Christer

Gamla domprostgården i Växjö : byggnadsminnen i Kronobergs län, 2000, 56 s, 20 kr

Lagerkvist, Elin

Pär Lagerkvist och vår tid, 1993, 16 s, 20 kr

10587857-origpic-3ea7ec

Lagerkvist, Pär

Ordkonst och bildkonst, 1913, 77 s, 150 kr

Lyssna till Pär Lagerkvist: dikter, prosa och teater från 1919-1953, cd 75 min, 40 kr

Lindberger, Örjan

Pär Lagerkvist och våldsmakterna, 1992, 22 s, 20 kr

Mjöberg, Jöran

Ångest var hans arvedel: om Pär Lagerkvist som lyriker, 1999, 136 s, 100 kr

Pär Lagerkvist 100 år: föreläsningar, 1991, 165 s, 100 kr

Tjesnokova, Tatiana

Pär Lagerkvist som teater- och litteraturkritiker, 1996, 15 s, 20 kr

Åhs, Torbjörn

En skinande saga: en textbok om Pär  Lagerkvist sådan han framträder i sina brev till ungdomskärleken Karin Carlsson, 1984, 96 s, 40 kr

Skrifterna kan beställas via   arkiv@lagerkvistsamfundet.se