Årsböcker

Pär Lagerkvist-Samfundets skriftserie

Pär Lagerkvist 100 år. Föreläsningar och anföranden i Växjö våren 1991. Växjö 1992. 100:-

Örjan Lindberger, Pär Lagerkvist och våldsmakterna. Växjö 1992. 20:-

Två Lagerkviststudier. Yngve B. Ohlsson. Sagt och osagt i Pär Lagerkvists dikt ”Med gamla ögon ser jag mig tillbaka”; Gunnar Syréhn. Himlens hemlighet – en studie på tvärs. Växjö 1993. 20:-

Viktor Claes, Pär Lagerkvists Barabbas som roman. Växjö 1993. 20:-

Bengt Larsson, Pär Lagerkvist och det stora samhällsbygget. Kring ett motiv i en publicerad berättelse från hösten 1917. Växjö 1995. 20:-

Tatjana Tjesnokova, Pär Lagerkvist som teater- och litteraturkritiker. Växjö 1996. 20:-

Pär Lagerkvist, Två sagor om livet. Växjö 1997. 50:-

Anders Ringblom, Småland i världen. Om Lagerkvist och Moberg. Växjö 1998. Slutsåld

Jöran Mjöberg, Ångest var hans arvedel. Om Pär Lagerkvist som lyriker. Växjö 1999. 100:-

I katedralens hägn. Växjö 2003. 20:-

Pär Lagerkvist i vår tid. Växjö 2004. 20:-

Det evigas hem är här. Växjö 2005. 100:-

Det var en gång en värld. Växjö 2005. 100:-

Brev till och från Pär Lagerkvist. Växjö 2006. 150:-

Berättaren Lagerkvist. Växjö 2007. 100:-

Pär Lagerkvist och bildkonsten. Växjö 2009. 100:-

Pär Lagerkvist talar. Växjö 2010. 100:-

Den politiske Lagerkvist. Växjö 2011. 100:-

Pär Lagerkvist i bild. Växjö 2012. 100:-

Författarnas Lagerkvist. Växjö 2013. 100:-

Den religiöse ateisten. Växjö 2014. 100:-

Pär Lagerkvist i text och ton. Växjö 2015. 100:-

Den befriade människan. Växjö 2016. 100:-

Skrifterna kan beställas genom Pär Lagerkvist-Samfundet, Box 424, 351 06 Växjö eller genom magnus.x.eriksson@lnu.se