Styrelsemöten

Pär Lagerkvist-Samfundet

PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE   

Tisdag 26 april 2016

Närvarande: Magnus Eriksson (ordf), Peter Forsgren, Iréne Karlsson, Christer Knutsson, Margareta Krieg.

Frånvarande: Erik Alering, Gunnar Carlberg, Joakim Granlund, Håkan Möller, Ulla Svensson.

 

 1. Ordföranden hälsade styrelseledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till justeringsperson valdes Christer Knutsson.

 

 1. Gamla domprostgården

 

Styrelsen beslutade

att ge ordföranden i uppdrag att utarbeta ett utkast till den text som skall informera om Pär Lagerkvist i entrén till byggnaden, en text som styrelsen senare får möjlighet att diskutera.

 

 1. Bokmässan i Göteborg

Ordföranden redogjorde för planeringen och hur Samfundets monter kommer att vara bemannad. Två föreläsningar om Pär Lagerkvist kommer att hållas på De litterära sällskapens scen, ett av Niklas Schiöler och ett av ordföranden.

 

 1. Årsboken 2016

Denna kommer att skickas ut till medlemmarna fre 2/9 av ordföranden tillsammans med Iréne Karlsson, Margareta Krieg och Ulla Svensson.

 

 1. Årsboken 2017

Ordföranden redogjorde för planeringen av nästa årsbok om Pär Lagerkvists landskap, där flera skribenter redan givit klartecken att skriva bidrag till denna.

 

 1. Programverksamheten i höst (Växjö)

 

Följande program kommer att ges:

 • 19/10, Det fria ordets hus, Niklas Schiöler föreläser om Pär Lagerkvist och den nya antologin med svensk lyrik han redigerat,
 • 2/11, Stadsbiblioteket, Magnus Eriksson föreläser om ”Vad är en människa”, i samarbete med Bibliotekets vänner,
 • 19/11, Stadsbiblioteket, Karin Nykvist kommer att föreläsa om novellen ”Far och jag”.
 • 2/12, Stadsbiblioteket, Gunnar Carlberg m fl ger ett program om Pär Lagerkvist och Bo Setterlind.

 

 1. Programstickan

Margareta Krieg redogjorde för arbetet med denna. Informationen på denna kommer att hämtas från det nya medlemsbrev som ordföranden kommer att skriva inom kort.

 

 1. Ny broschyr för Pär Lagerkvist-turen

Margareta Krieg redogjorde för arbetet med revideringen den tidigare texten, något som påbörjats under sommaren.

 

 1. Ella Styfs katalogiseringsarbete av Samfundets samlingar

Arbetet med att katalogisera Samfundets samlingar är nu avslutat

Styrelsen beslutade

att uppmärksamma detta i samband med Karin Nykvists föreläsning på Stadsbiblioteket 19/11.

 

 1. Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdag 11/10, kl. 17.00, Det fria ordets hus, Växjö.

 

 1. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

 

Magnus Eriksson, ordförande                                        Peter Forsgren, andre sekreterare

 

Christer Knutsson, justeringsperson