I Pär Lagerkvists fotspår

(en reviderad version av turistbroschyren,